Taiappnhanh
TaiappnhanhTelegram

Telegram

Đánh giá: 4.5/5

Tải xuống(22.03 MB)

Tải xuống file an toàn

App information

Android
Phiên bản ứng dụng 5.13.1
Ngày cập nhật
Dung lượng 22.03 MB
Số lượt cài đặt 100,000,000+ download
Nhà phát hành Telegram Messenger LLP
SHA1 5f6828b56e47aa6ff3aab368a9b469c35775ae06
Signature 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f

Mô tả ứng dụng