Taiappnhanh
TaiappnhanhTelegram

Telegram

Đánh giá: 4.5/5

Tải xuống(19.67 MB)

Tải xuống file an toàn

App information

Android
Phiên bản ứng dụng 5.12.1
Ngày cập nhật
Dung lượng 19.67 MB
Số lượt cài đặt 100,000,000+ download
Nhà phát hành Telegram Messenger LLP
SHA1 83254d1f1a5064eb201165ae66db1a3187d9d7a3
Signature 9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f

Mô tả ứng dụng